Ugrás a tartalomra

Polgárok Tiszalökért Egyesület

POTE logó

Az egyesületet 2007 május 9-én, 20-fővel alapítottuk a jelenlegi taglétszám 48 fő. Az elnökség 6 főből áll melyet a közgyűlés 5 évre választott.

Az Elnökség havi rendszerességgel ülésezik, itt beszéljük meg a következő havi teendőket és készítjük elő a közgyűléseket. A közgyűléseket általában negyedéves rendszerességgel híjuk össze. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes ? és jogi személyek adományaiból és egyéb bevételeiből fedezi. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület célja:

 • a lakóhely hagyományainak ápolása, gyűjtése és óvása
 • a történeti értékek védelme és megismertetése
 • segíteni a város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését
 • a lakosság szülőhely iránti szeretetének erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek az egyesület célkitűzésével.

A tevékenység tartalma:

 • részt vesz a várost érintő hosszú távú és éves fejlesztési és rendezési tervek kialakításában, azokról társadalmi vitákat szervez, kezdeményezi módosításukat, azokat a lakossággal megismerteti és közreműködik megvalósításukban
 • kiadványok, képeslapok készítésével és terjesztésével, előadások segítségével tájékoztatja a közvéleményt lakóhelye értékeiről és azok állapotáról
 • kezdeményezi a város szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását, ennek érdekében telepítési és fenntartási akciókat szervez
 • szervezi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében
 • fellép a település környezete és tisztasága védelmében
 • kulturális rendezvényeket, közösségi művelődési alkalmakat szervez és támogat
 • az egyesület együttműködik az önkormányzati szervekkel és társadalmi szervezetekkel:
 1. az egyesület társadalmi szervezetekkel való együttműködése során közös javaslatok megfogalmazásában, közös akciók szervezésében vesz részt, egyesületekkel törekszik a folyamatos együttműködés kialakítására (alakalmi vagy tartós szövetségre léphet velük)
 2. együttműködik a helyi önkormányzati testületnek észrevételeket, javaslatokat tesz, a szakigazgatási szerveknél fellép minden a célkitűzést érintő kérdésben

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyerség ? és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú szervezet formájában végzi.

Mobil

 • +36 30 279 1973

Gazdasági adatok

Adószám: 
18817959-1-15

Cím

Javascript is required to view this map.

Kapcsolódó hírek, események