Ugrás a tartalomra

Helyi Építési Szabályzat

Hirdetmény a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

 

HIRDETMÉNY

Tiszalök Város Képviselő-testülete megtárgyalta és döntött a 20/2016. (I. 28.) ÖKT. a számú határozatában a város érvényes helyi építési szabályzatával és szabályozási tervével kapcsolatos módosítási igényekről, mely alapján

- a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom -

A most induló helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Tisza-folyó holtágának közelében kialakítandó idegenforgalmi területet (övezeti jel: Vi) érinti (hrsz.: 0537/1 és 0537/37), azon belül is az övezetben elhelyezhető építmények maximális építménymagasság értékének 7,50 m-ről 10,50 m-re történő növelését.

A településrendezési eszközök módosításának nyilvánossága érdekében az Önkormányzat szabályzatot alkotott a partnerségi egyeztetésről, mely szerint a módosítással érintett településrészeken tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vagy telephellyel rendelkező gazdálkodószervezetek a rendezési terv véleményezési eljárásában partnernek tekintendők, ha írásban jelzik részvételi szándékukat a 15/2013. (II. 26.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Tiszalök Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint.

Kérem, - amennyiben partnerként részt kíván venni a véleményezési eljárásban - szíveskedjen részvételi szándékát írásban a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül jelezni.

Tiszalök, 2016. február 18.

Gömze Sándor
polgármester      
                                                        

A hirdetmény olvasható:
- a Városháza hirdetőtábláján,
- a város honlapján: www.tiszalok.hu (itt olvasható a partnerségi egyeztetési szabályzat teljes szövege is)

 

Csatolt fájlok

Dokumentum címe Letöltés
Tiszalök város településrendezési tervének módosítása
Hirdetmény